Update spam filter

13 Juni 2007

Zoals vermeld de email van 12 Juni aan alle webmasters hebben wij in de week van 4 tot en met 8 juni alle websites onder de Deeco vlag naar een modernere server verhuist. Hiermee zullen wij de snelheid en beschikbaarheid van uw website en email ook in de toekomst goed kunnen garanderen.

Wij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuw spam- en virusfilter te activeren om uw emailverkeer beter te kunnen beschermen. Vanaf donderdag 15 Juni zult u merken dat veel spam berichten nu de text "[***SPAM***]" in het onderwerp veld hebben omdat zij door het systeem als zodanig herkend worden.

Deze mails zijn volgens ons systeem hoogst waarschijnlijk spam maar er bestaat een kans dat het om reguliere mails gaat. Normaal moest u op de server inloggen om deze mails in een speciale quarantaine box te zien. Het is tegenwoordig echter gebruikelijk om deze mails gemarkeerd door te sturen zodat uw mailprogramma ze zelf in een aparte map kan stoppen waar u ze kunt bekijken.

Het nieuwe spamfilter wordt vrijdag 15 Juni geactiveerd. Om hiervan te profiteren dient u uw mailbox zo in te stellen dat e-mails met "[***SPAM***]" in het onderwerpveld niet in uw inbox komen maar automatisch in een trash of junk map worden gestopt. Door op de tab "spamfilter instellen" te klikken ziet u een voorbeeld hoe dit in Outlook Express 6 ingesteld dient te worden:

Mocht u hier problemen mee ondervinden, belt u ons dan op 0900-555.888.0 of e-mail ons op support@deeco.nl.

Met vriendelijke groet,
Deeco Europe